Lidmaatschap Doarpsfeest De Westereen
Standaard Lidmaatschap
- U steunt de organisatie bij het organiseren  van een Doarpsfeest
  en  activiteiten die de leefbaarheid in het dorp bevorderen.
- Kunt u profiteren van alle activiteiten  bij feesten en activiteiten
   van het Doarpsfeest.
 
Kosten 5,- per jaar.

Hoe wordt je lid ?
* U kunt een aanmeldformulier halen bij de
  ledenadministratie: (Henk de Roos 06 45756951)

* Een formulier downloaden via deze site en
  inleveren bij een van de bestuursleden
   (zie contact adressen)