Ledenservice

Lidmaatschap van de vereniging kost 6,00 per jaar. Leden die via automatische incasso betalen krijgen 1,00 korting en betalen slechts 5,00 per jaar.
Als lid:
* help je mee om een dorpsfeest in stand te houden
* heb je inspraak op de ledenvergadering

Hoe wordt je lid ?
* U kunt een aanmeldformulier halen bij de
  ledenadministratie: (Henk de Roos 06 45756951)

* Een formulier downloaden via deze site en
  inleveren bij een van de bestuursleden
   (zie contact adressen)