Bestuur:
Angre Brink 06 53674809 Email Voorzitter
Niek Westerhof 06 15037418 Email Secretaris
Herman de Hoop Email Penningmeester
Wessel de Roos 0511 444622 Email Activiteiten
Herre Boskma 0511 442957 Email Activiteiten
Leden administratie:
Henk de Roos 06 45756951 Email
Commissieleden:       
Douwe Boorsma 06 37432731 Email Terrein en materiaal
Rienk Postma 06 13244595 Email Terrein en materiaal
Danny Boersma 06 44967383 Email Sponsoring
Annet Jellema Email Kinderspelen
Andre de Voogd 0511 442989 Email Zeskamp
Klaske Boskma   Email Zeskamp
Aletta v.d Meer   Email Stratenfestival
Geert Dijkstra 06 12353404 Email Optocht
Aukje de Bruin 06 49968007 Email Braderie
Pietrik Elzinga    Email PR
Henk de Roos 06 45756951 Email Doarps-Pub Quiz